Визначення мінімального обсягу страхового бізнесу з позицій осені 2020

2020-10-08

статтю буде розміщено у журналі «Вісник Інституту Аналізу Ризиків» #4 (36), листопад 2020

 

Наразі існують страхові компанії з обсягом залучення як декількох мільйонів страхових платежів на рік, так і більше мільярда. Постає питання про те, чи може зберегтися таке різноманіття з урахуванням підвищення вимог до реального капіталу, та і загалом до системи управління страховика.

Тобто при якому обсязі бізнесу існуюча компанія може розраховувати на залучення реального додаткового капіталу, якщо вона його потребує для дотримання нових вимог до капіталу та платоспроможності.

 

Наші розрахунки для компаній із збитковістю та аквізицією (включаючи комісійні) на рівні 80% показують наступне:

Класи страхування

Мінімальний обсяг страхових платежів на рік, тис. грн.

non-life (крім зазначених нижче)

48’412,5

non-life (класи страхування відповідальності / кредитів / поруки)

61’212,5

life

61’212,5

 

З деяким округленням у більшу сторону можна вважати, що мінімальний обсяг бізнесу страховика повинен становити не менше 50 млн. грн. страхових платежів на рік.

І ми ще раз наголошуємо, що залежно від рівня збитковості та аквізиції ця цифра може значно змінюватися. Зокрема, нам відома не одна страхова компанія, яка має менший, а для деяких і значно менший обсяг бізнесу, але які виконували нові нормативи у повному обсязі навіть на кінець 2019 року.

А також ця цифра може змінюватися залежно від вимог власників до рентабельності.

 

Мінімальний обсяг бізнесу ми визначаємо розміром страхових премій, певний відсоток від яких (навантаження, надбавка) повинен фінансувати мінімальні витрати страховика на ведення справи, а також забезпечувати мінімальну рентабельність.

 

До мінімальних витрат на ведення справи ми відносимо:

- заробітну плату мінімального штатного персоналу та нарахування на неї;

- мінімальну орендну плату, якщо страховик не має власної нерухомості у достатній кількості;

- інші витрати (малоцінні товари, пальне, ІТ обслуговування тощо).

 

Мінімальний штатний персонал

 

Мінімальний штатний персонал ми визначаємо наступним чином:

1) керівник;

2) відповідальний за продажі;

3) відповідальний за врегулювання;

4) відповідальний за страхові продукти (андерайтинг, методологія) / перестрахування;

5) внутрішній аудитор (вимога НБУ);

6) бухгалтер;

7) юрист / фінансовий моніторинг;

8) операціоніст / секретар - 3 особи,

разом - 10 осіб. При такому штатному розкладі вважається, що більшість бізнес-процесів (ІТ обслуговування тощо) передані на аутсорсинг. І, скоріш за все, продажі страхових продуктів відбуваються через посередників / партнерів.

 

Щодо заробітних плат. Держкомстат на регулярній основі публікує дані щодо розміру середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності. Щоправда, не окремо по страховій галузі, а за видом «фінансова та страхова діяльність». Звісно, що не тільки Держкомстат, а й інші компанії / проекти досліджують заробітні плати, зокрема і щодо страхової галузі конкретно. Але ми обрали для розрахунків дані Держкомстату з огляду на їх публічність та регулярність.

Згідно даних Держкомстату, за перше півріччя 2020 року середньомісячна заробітна плата за видом «фінансова та страхова діяльність» склала 20’318 грн., включно з податком з доходів фізичних осіб та військовим збором. З урахуванням єдиного соціального внеску середньомісячні витрати на одного працівника становлять 20’318 х 1,22 = 24’788 грн. / місяць.

Таким чином, заробітна плата мінімального штатного персоналу з урахуванням всіх податків та нарахувань становить 24’788 х 10 х 12 / 1000 = 2’975 тис. грн. / рік.

 

Мінімальна орендна плата

 

Орендна плата ураховується для компаній, які не мають офісу у власності.

 

Згідно ДСаНПіН 3.3.2.007-98, що регулюють гігієнічні вимоги до організації праці, норма площі на одне робоче місце повинна складати не менше 6 кв. м.

Таким чином, мінімальна площа офісу повинна складати 6 х 10 = 60 кв. м.

Ми розуміємо, що карантин у зв’язку з коронавірусною інфекцією COVID-19 зробив привабливою можливість працювати дистанційно, але ж офіс фінансової установи повинен мати хоча б якусь презентабельність та солідність. Тому вважаємо, що навіть 60 кв. м. це замало, але залишаємо для розрахунків цю площу.

 

Як зазначено на ресурсі https://dengi.ua/ за 24.06.2020, згідно досліджень компанії Colliers International під час карантину середня орендна ставка в столичних офісах класу А складала 23-30 дол. США / кв. м. в місяць, класу В - 15-23 дол. США / кв. м., класу С - 9-14 дол. США / кв. м. У великих містах, таких як Львів, Одеса, Дніпро, Харків, ставки в офісах класу А становили 20-25 дол. США / кв. м., класу В - до 20 дол. США / кв. м.

Для розрахунків в цілому по Україні ми прийняли орендну ставку 19,5 дол. США / кв. м. в місяць. В такому випадку орендна плата за місяць становить 19,5 х 60 = 1170 дол. США, або при середньому курсі 26,82 грн. / дол. США у березні - травні 2020 року (дані НБУ) 1170 х 26,82 = 31380 грн. (ми розуміємо, що НБУ наразі зайняв позицію девальвації гривні, але не факт, що орендні ставки у валютному еквіваленті збережуться).

Таким чином, орендна плата становить 31’380 х 12 / 1000 = 377 тис. грн. / рік.

 

Інші витрати

 

До інших витрат ми відносимо витрати на малоцінні предмети, пальне, ІТ обслуговування тощо.

Для розрахунків ми прийняли інші витрати у розмірі 10% від заробітної плати мінімального штатного персоналу.

Таким чином, інші витрати становлять 2’975 х 0,1 = 298 тис. грн. / рік.

 

Мінімальна рентабельність

 

Будь-який акціонер вкладає кошти з метою отримання прибутку. А індикатором ефективності вкладень є рівень рентабельності, і чим він вищий, тим легше залучити інвесторів.

Крім прибутку від операційної діяльності, страхові компанії отримують також інвестиційний прибуток. Але в контексті запропонованого аналізу ми розглядаємо тільки операційну діяльність, а інвестиційний прибуток - то як додатковий бонус.

 

Для розрахунків ми прийняли, що мінімальна рентабельність на вкладений капітал повинна бути не меншою за дохідність від інвестування у довгострокові ОВДП (наразі 10,5%) за вирахуванням податків.

Таким чином, на момент розрахунків мінімальна ставка рентабельності на вкладений капітал становить 10,5 / (100 - 18) = 0,128, або 12,8%.

 

Щодо розміру вкладеного капіталу. Впевнені, що у цьому потрібно виходити з того, що якщо страхова компанія хоче і надалі залишатися страховиком, вона повинна реальними активами виконувати норматив платоспроможності та достатності капіталу, тільки з тим застереженням, що потрібно орієнтуватися не на розпорядження Нацкомфінпослуг #850, а на проект Закону «Про страхування». А саме - абсолютне мінімальне значення реального капіталу повинно становити:

- 32 млн. грн. для non-life страховиків (крім зазначених нижче);

- 48 млн. грн. для non-life страховиків (класи страхування відповідальності / кредитів / поруки);

- 48 млн. грн. для life страховиків.

 

Таким чином, страхова компанія повинна генерувати мінімальний прибуток у такому розмірі:

- 32000 х 0,128 = 4096 тис. грн. на рік для non-life страховиків (крім зазначених нижче);

- 48000 х 0,128 = 6144 тис. грн. на рік для non-life страховиків (класи страхування відповідальності / кредитів / поруки);

- 48000 х 0,128 = 6144 тис. грн. на рік для life страховиків.

 

Навантаження, надбавка та інші складові страхового тарифу

 

Згідно консолідованої звітності, середнє значення витрат на врегулювання збитків; інших витрат, що відносяться до собівартості; інших адміністративних витрат; інших витрат на збут (Р1:320, 330, 340, 350, 360) у відношенні до страхових платежів за останні п’ять років склало (використовувалися річні дані):

- у non-life секторі - 13,6%;

- у life секторі - 15,1%.

 

Для розрахунків ми прийняли ставку навантаження, надбавки, що дорівнює 14% від страхових платежів незалежно від виду діяльності страховика. Тобто мінімальні витрати на ведення справи повинні фінансуватися не більше, ніж за 14% від страхових премій.

 

Щодо мінімальної ставки рентабельності у складі страхового тарифу. Згідно консолідованої звітності, середнє значення чистого прибутку (збитку) (Р1: 470, 480) у відношенні до страхових платежів за останні п’ять років склало (використовувалися річні дані):

- у non-life секторі - 0,3% (за 2015 рік -2,4%, потім відповідно 1,7%, 0,2%, -0,1% та 1,8%);

- у life секторі - 6,8%.

Оскільки зазначені прибутки включають й інвестиційний дохід від операцій із страховими резервами (а для life-страховиків це надзвичайно великі цифри), для розрахунків ми прийняли ставку мінімальної рентабельності, що дорівнює 2% у складі страхового тарифу незалежно від виду діяльності страховика.

 

Отже, мінімальні витрати на ведення справи та абсолютне значення прибутку страховика повинні фінансуватися не більше, ніж за 14% + 2% =16% від страхових платежів.

Інші 84% - це податок на валові платежі, збитковість, аківизиція (у тому числі агентська винагорода).

 

Мінімальний обсяг страхового бізнесу

 

З урахуванням наведеного вище, мінімальний обсяг страхового бізнесу з позицій осені 2020 року становить:

- для non-life страховиків (крім зазначених нижче) - (2’975 + 377 + 298 + 4’096) / 0,16 = 48’412,5 тис. грн. / рік, якщо страховик не має офісу у власності, та (2’975 + 298 + 4’096) / 0,16 = 46’056,3 тис. грн. / рік, якщо володіє власним офісом;

- для non-life страховиків (класи страхування відповідальності / кредитів / поруки) - (2’975 + 377 + 298 + 6’144) / 0,16 = 61’212,5 тис. грн. / рік, якщо страховик не має офісу у власності, та (2’975 + 298 + 6’144) / 0,16 = 58’856,3 тис. грн. / рік, якщо володіє власним офісом;

- для life страховиків - (2’975 + 377 + 298 + 6’144) / 0,16 = 61’212,5 тис. грн. / рік, якщо страховик не має офісу у власності, та (2’975 + 298 + 6’144) / 0,16 = 58’856,3 тис. грн. / рік, якщо володіє власним офісом.