Про компанію

 

Інститут аналізу ризиків є незалежною аналітичною організацією, що здійснює дослідження ринків та компаній, надає інформаційно-консультативні послуги та послуги рейтингування.

У сфері рейтингування Інститут зосереджений на страховій галузі та присвоює страховим компаніям як контрактні, так і публічні рейтинги. При цьому Інститут аналізу ризиків не є уповноваженим рейтинговим агентством.

Інститут аналізу ризиків виконує роботи із підготовки та складення всіх звітів та документів, що вимагаються страховими нормативно-правовими актами: актуарний звіт, оцінка адекватності страхових зобов’язань, run-off тестування, стрес-тестування, карта ризиків, тощо.

Інститут аналізу ризиків є засновником та видавцем щоквартального журналу «Вісник Інституту Аналізу Ризиків», видає щорічні Збірники рейтингів.

Інститут аналізу ризиків зареєстровано 02 червня 2010 року Голосійвською районною в м. Києві державною адміністрацією та здійснює діяльність з моменту реєстрації. Код ЄДРПОУ 37118668.

 

Присвоєння та підтримання контрактного рейтингу

Рейтинг (англ. – rating) – це суб’єктивна оцінка будь-якого погано вимірюваного явища згідно заданої шкали. Рейтинг компанії – це думка аналітика відносно цієї компанії. Ключове тут – «суб’єктивність», але саме вона дозволяє скласти прогноз відносно майбутнього об’єкта оцінки. Тому для рейтингу важливі професіоналізм та репутація аналітика. Але це перевіряється лише часом.
З моменту свого створення, тобто з 2010 року, Інститут аналізу ризиків присвоював та підтримував контрактні рейтинги більше ніж десяти страхових компаній.

Звіти та документи, що вимагаються страховими нормативно-правовими актами

Практика показує, що з плином часу кількість звітів та документів, що вимагаються від страховиків, збільшується, а вимоги до них ускладнюються. Але які б нові звіти не з’являлися, чи не змінювалися вимоги до них, вони завжди були під силу Інституту аналізу ризиків.

Актуарний звіт засвідчується актуарієм, який відповідає вимогам законодавства.

При оцінці адекватності страхових резервів там, де є достатньо статистики, ми використовуємо актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків.

Run-off тест ми рекомендуємо проводити за підсумками дев’яти місяців року, щоби за необхідності було можливо внести відповідні зміни до внутрішньої Політики з формування технічних резервів страховика.

На замовлення клієнта стрес-тестування може бути виконане із застосуванням більшої кількості стресових подій, ніж це передбачено розпорядженням Регулятора.

Карту ризиків ми можемо скласти як на підставі затверджених вашою компанією критеріїв та класифікацій системи управління ризиками, так і надати свої критерії та класифікації (градації вірогідності й чутливості, кваліфікації рангу ризику, тощо).

Якщо у Вас є інтерес до інших звітів та документів – звертайтеся.

Журнал ««Вісник Інститут Аналізу Ризиків» (свідоцтво про реєстрацію КВ №18591-7391Р від 18.01.2012р.)


Вісник Інституту Аналізу Ризиків – унікальне аналітичне видання, що випускається раз на квартал та містить ретельно підібрану аналітику та показники макроекономіки і страхового ринку.

У динаміці за 20 кварталів, як у гривні, так і у дол. США та євро. Показники у абсолютному вимірі (страхові премії, виплати, тощо) наведено у річному обчисленні, що дозволяє їх порівнювати у тривалому періоді часу.

Більше ніж сто сторінок, більше ніж сто графіків та діаграм.

Електронна версія журналу включає excel-файл, що дозволяє Вам легко готувати власні презентації, звіти та доклади, робити сортування з будь-якого показника.

Збірники рейтингів

За підсумками кожного року Інститут аналізу ризиків випускає Збірник рейтингів, що містить рейтингові оцінки та показники діяльності страхових компаній України, до звітності яких є публічний доступ. З 2010 року це близько 100 (зараз) - 300 (раніше) страховиків щорічно.

У динаміці за три роки узагальнені статті балансу, звіту про фінансовий стан, розрахункові коефіцієнти і показники, конкретні лінії бізнесу.

І не тільки за окремими страховиками, але і за страховими групами.

Особливо зручна у роботі електронна версія Збірника в excel-форматі. Вона дозволяє, наприклад, здійснити оціночний розрахунок відповідності страхових компаній нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Особливо зручна у роботі електронна версія Збірника в excel-форматі. Вона дозволяє, наприклад, здійснити оціночний розрахунок відповідності страхових компаній нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Новини

Контакти

пр-т Відрадний, 95-Г, оф. 424, м. Київ, 03061
тел./факс: +38 (044) 501-65-91
e-mail: info@iar.in.ua
www.iar.in.ua

Шановні відвідувачі!

Якщо Вам необхідно зв’язатися з нами, Ви бажаєте залишити інформацію, відгук, пропозицію, тощо, напишіть нам повідомлення. Ми будемо намагатися відповісти Вам найскоріше.

Контактна особа:(*)
E-mail:(*)
Контактний телефон:(*)
Текст повідомлення:(*)